کتابخانه مرکزی

بخش پشتیبانی سیستم

در این بخش کنترل سرور کتابخانه مرکزی و ساماندهی اطلاعات موجود در نرم‏افزار پارس ‏آذرخش انجام می‏گیرد. علاوه بر آن مدیریت و کنترل سیستم‏های کتابخانه برعهده این بخش می‏باشد.1325 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مرکز نشر | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان