کتابخانه مرکزی

سفارش کتاب و منابع ديداري شنيداري:

سفارش کتاب بنا به درخواست عضو هيات علمي در فرم‏هاي مخصوص ثبت و از طريق دانشکده به کتابخانه اعلام و سفارش انجام مي شود.
يکي از شرايط دريافت درخواستها همخواني داشتن سفارش با رشته تحصيلي متقاضي مي باشد. در فرم مخصوص سفارش حتما" نام ناشر، ISBN و سال مورد نظر ذکر شود سال ويرايش بسيار اهميت دارد زيرا ممکن است ويرايش‏هاي قبلي يک کتاب در کتابخانه وجود داشته باشد، و در صورت عدم درج تاريخ، بعنوان کتاب تکراري محسوب مي شود کتابخانه نيز از تهيه کتاب‏هاي تکراري معذور است.
ازشرايط ديگر سفارش، موجود نبودن کتاب در کتابخانه را مي توان نام برد.
سفارش نشريات فارسي:
نشريات فارسي به صورت الکترونيکي تهيه مي‏شود و در بخش اطلاع‏رسانی قابل ارائه است. علاوه بر نشريات الکترونيکي در صورت نياز به نشريات چاپي مي‏توان از طريق تکمیل فرم‏هاي مخصوص، نشريات فارسي را درخواست کرد نشرياتي که جنبه علمي پژوهشي داشته باشد و از نظر وزارت علوم تحقيقات و فن‏آوري و همچنين وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي داراي اعتبار علمي باشد تهيه خواهد شد.
سفارش نشريات و پايگاههاي اطلاعاتي لاتين:

پايگاه‏هاي اطلاعاتي به صورت الکترونيکي پس از تاييد کميته تامين منابع اطلاعاتي دانشگاه ، تهيه مي‏شوند. نشريات علمي تخصصي در تمام زمينه‏هاي موضوعي را مي‏توانيد از ميان اين نشريات که تعداد قابل ملاحظه اي می‏باشد را بيابيد.

اهدا و مبادله منابع اطلاعاتي:

الف : دريافت منابع اهدايي : ابتدا فهرست کليه منابع اطلاعاتي بر اساس مشخصات کامل منبع شامل عنوان ، نويسنده‌، سال نشر دريافت مي شود. منابع مورد نياز از ليست انتخاب شده و موارد منتخب بدون قيد و شرط به همراه تکميل فرم اهدا ء کتاب از جانب اهدا کننده ، دريافت مي‏شود. کتابخانه مرکزي مجاز است موارد غير منتخب را نيز با توافق و رضايت سازمان يا شخص اهدا کننده در اختيار ساير اشخاص حقيقي يا حقوقي قراردهد . در اين صورت کتابخانه مرکزي ملزم به تهيه ليست اين نوع منابع نيست ب: اهداي منابع اطلاعاتي مازاد: کليه منابع مازاد که مهر کتابخانه به آنها نخورده است در سالن مطالعه آزاد کتابخانه داخل قفسه‏هاي کتاب در معرض اهدا قرار مي‏گيرد.

1406 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مرکز نشر | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان