کتابخانه مرکزی

همکاران

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

اطلاعات تماس

تلفن داخلی

محل خدمت

محمدهادی پهلوانی

دکتری

017-32437613

400

ریاست کتابخانه مرکزی و مرکز نشر دانشگاه

صدیقه آبشناس

فوق لیسانس

017-32437612

394

معاون 

مینا فرج‎‏زاده

فوق لیسانس

017-32437612

494

بخش سفارشات‎ و اطلاع‎‏رسانی

فاطمه عباسی

فوق لیسانس


376

بخش فهرست‎نویسی فارسی  و لاتین

حجت‎الله ناصری

فوق لیسانس

017-32437612

377

بخش نمایه‎سازی

منیره گرزین

لیسانس


203

بخش پایان‏‎‏نامه‎ها، اسناد و طرحهای تحقیقاتی

خیرالنساء ایزدپناه

لیسانس

017-32457061

375

بخش امانت

سمانه نظرنوکنده

فوق ‎لیسانس


375

بخش امانت 

محمد قلیچ

لیسانس

472

بخش امانت

محمدرضا هادی‎نژاد لیسانس
399 نامه رسان
سمانه منقوش فوق‎ دیپلم
495 خدمات

مسعود حسام

دیپلم

495

خدمات2692 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مرکز نشر | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان