کتابخانه مرکزی

بخش امانت

در این بخش مخزن کتب امانی فارسی و لاتین قراردارد و اعضای کتابخانه می‏توانند پس از امانت این کتب، آنها را در خارج از کتابخانه نیز مطالعه نمایند.

پذيرش عضويت در کتابخانه مرکزي و ارايه خدمات امانت کتب غيرمرجع به عهده اين بخش مي‏باشد.
این بخش مسئولیت ثبت‏نام اعضای کتابخانه را به عهده دارد . دانشجویان با مراجعه به این بخش و ارائه کارت دانشجویی به عضویت کتابخانه در می‏آیند و با دریافت شماره عضویت می‏توانند منابع این بخش را برای مدت مشخصی به امانت ببرند. اعضاء هیات علمی و کارمندان دانشگاه نیز با ارائه حکم کارگزینی می‏توانند به عضویت کتابخانه مرکزی درآیند.
علاوه بر این، بخش امانت براي دانشجويان و اعضاي هيات علمي دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان امکان عضويت در طرح غدير را نيز فراهم مي‎کند تا بدين وسيله بتوانند از خدمات کتابخانه‌هاي تحت پوشش طرح از جمله کتابخانه‏هاي دانشگاه صنعتي شريف، اميرکبير و .تربیت مدرس و ... استفاده نمايند.
لازم به ذکر است که جستجو در نرم افزار کتابخانه، از طريق اينترنت ميسر مي باشد.
2025 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مرکز نشر | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان