کتابخانه مرکزی

مقدمه

مراجعین براساس شغل و یا مراکزی که در آن اشتغال دارند به چند گروه به شرح زیر تقسیم می­شوند:

(الف) دانشگاه­های دولتی منطقه

(ب) دانشگاه­های دولتی وابسته به وزارت متبوع

(ج) دانشگاه­های غیرانتفاعی و غیردولتی وابسته به وزارت متبوع

(د) مراکز پژوهشی- تحقیقاتی

(ه) کارخانجات و موسسات تولیدی استان و ادارات دولتی

به منظور سرویس­دهی به این گونه متقاضیان، این شیوه­نامه تهیه شده است تا ضمن حفظ حقوق اعضای هیات علمی و دانشجویان این دانشگاه که استفاده­کنندگان اصلی این کتابخانه هستند امکان بهره برداری برای این گروه از متقاضیان را نیز میسر سازد. خدمات کتابخانه شامل امانت کتاب، استفاده از بخش مجلات جاری و مخزن مجلات، مرکز اسناد و مرجع و همچنین بانک­های اطلاعاتی موجود بر روی شبکه کتابخانه خواهد بود که طبق ضوابط و مقررات جاری کتابخانه مرکزی دانشگاه انجام می‌شود.

ماده 1- افراد وابسته به دانشگاه­های دولتی منطقه که در بند (الف) و (ب) جای دارند می­توانند براساس مفاد قرارداد امانت بین کتابخانه­ای که هم اکنون وجود دارد از خدمات کتابخانه­های یکدیگر استفاده نمایند. بر اساس این قرارداد امانت­دهی تنها از طریق رابط که طی برنامه­ای مشخص بین مراکز مذکور تردد می­نماید، انجام می­گیرد. همچنین ماده 11 این آیین­نامه نیز رعایت می­گردد.

1-1- در صورت دریافت خدمات متقابل اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه­های منطقه با ارایه کارت شناسایی یا ارایه نامه رسمی از دانشکده مربوطه حق استفاده از کتابخانه را به صورت موردی خواهند داشت.

ماده 2- اعضاء هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه­های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری سراسر کشور می­توانند براساس مفاد طرح غدیر از مجموعه کتابخانه استفاده نمایند. در صورتی که اعضای هیات علمی دانشگاه­های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خارج از طرح غدیر باشند، می­توانند با استفاده از ماده 11 این آیین­نامه از امکانات کتابخانه استفاده نمایند.

ماده 3- اعضای هیات علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه­های مندرج در بند (ج) می­توانند از طریق معرفی رابط به صورت زیر از امکانات این کتابخانه استفاده نمایند.

3-1- عقد قرارداد دو دانشگاه که در آن تعداد رابط­ها، ضمانت اجرایی و تعهدات استفاده­کنندگان و حدود استفاده از امکانات کتابخانه مشخص شده باشد.

3-2- در موقع عقد قرارداد این دانشگاه­ها، سالانه مبلغی به ازای هر نفر رابط به دانشگاه پرداخت می­کنند.

3-3- برای رابط­ها کارت عضویت عکس­دار صادر می­شود.

ماده 4- موسسات پژوهشی تحقیقاتی مندرج در بند (د) ضمن عقد قرارداد و در نظر گرفتن مبلغی به عنوان ضمانت و رعایت ماده 12 این آیین­نامه فردی را به عنوان رابط معرفی می­نمایند. برای رابط کارت عضویت عکس­دار صادر خواهد شد. رابط، موارد درخواستی متقاضیان سازمان خود را به امانت خواهد گرفت و کتابخانه از امانت­دهی به مراجعین غیر رابط معذور خواهد بود. در مواردی که قراردادی بین دانشگاه و موسسه دیگر منعقد گردد برطبق مفاد خاص آن عمل خواهد شد.

ماده 5- متقاضیان (رابط) وابسته به کارخانجات و موسسات و سایر موسسات آموزشی- پژوهشی غیر وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بند (ه) می­توانند با رعایت مفاد زیر به عضویت این کتابخانه درآیند که در این صورت برای آن­ها کارت عضویت صادر خواهد شد.

5-1- ارایه معرفی­نامه معتبر از موسسه ذیربط

5-2- عقد قرارد بین موسسه و کتابخانه با در نظر گرفتن ماده 12

5-3- پرداخت حق عضویت سالانه توسط رابط

ماده 6- حداکثر به هر رابط مربوط به ماده 4، تا چهار کتاب و به رابط مربوط به ماده 5 دو کتاب و حداکثر برای مدت 2 هفته امانت داده خواهد شد.

ماده 7- مواد مرجع نظیر فرهنگ نامه­ها، دایره التعارف­ها، سالنامه­ها و راهنماها و همچنین مجلات و نشریات ادواری به امانت داده نمی­شود.

ماده 8- تاخیر در عودت به موقع مواد امانی علاوه بر جریمه رایج کتابخانه در مرتبه اول تذکر کتبی، در مرحله دوم محرومیت از امانت گرفتن به مدت 3 ماه و در مرحله سوم لغو عضویت را در پی خواهد داشت.

ماده 9- در صورت مفقود شدن یا صدمه خوردن و معیوب شدن کتاب امانت گیرنده ملزم به جایگزینی اصل کتاب به کتابخانه دانشگاه بوده و در غیر این صورت هزینه جبرانی باید پرداخت گردد. مبلغ هزینه جبرانی براساس آیین­نامه داخلی کتابخانه مرکزی و کتابخانه­های اقماری محاسبه می­شود.

ماده 10- شرایط تهیه کپی: کلیه مراجعین خارج از دانشگاه طبق ضوابط می­توانند از کتابخانه مرکزی تقاضای تهیه کپی از کتب مرجع و مقالات موجود درکتابخانه را بنمایند، بدیهی است هزینه زیراکس (بدون یارانه) اخذ می­گردد.

ماده 11- اعضای هیات علمی دانشگاه­ها و مراکز آموزشی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری می­توانند با ارایه کارت شناسایی از امکانات کتابخانه در محل کتابخانه مرکزی استفاده نمایند.

ماده 12- در کلیه قراردادهای کتابخانه بایستی مبلغی به عنوان ضمانت و نحوه جبران خسارت مشخص شده باشد.

این آیین نامه شامل 12 ماده در تاریخ 21 خرداد ماه 1386 به تصویب شوراي پژوهشي دانشگاه رسید. در تاریخ 17 اردیبهشت 1391 به تائید هیات رئیسه دانشگاه رسید.

1935 :تعداد دفعات بازید


صفحه اصلی
تماس با ما
RSS

مرکز نشر | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان